Rekabet

Birleşme ve Devralma

Enerji, telekomünikasyon, havacılık, finansal hizmetler, sağlık, teknoloji, yiyecek ve içecek sektörleri de dahil çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize birleşme ve devralma işlemleri ve bu işlemlerle ilgili bildirimler dahil rekabet hukuku konularında hukuki hizmet vermekteyiz.

Karteller ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

Fiyat belirleme, bölge ve müşteri sınırlaması, bağlama anlaşmaları, münhasırlık, ayırımcılık ve hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin olarak Rekabet Kurumu’na müvekkillerimiz adına şikayetlerde bulunulması amacıyla hukuki destek hizmeti verdiğimiz gibi, bu konulara ilişkin müvekkillerimiz aleyhine yapılan şikayetlerde de müvekkillerimize, yerinde incelemeler de dahil, Rekabet Kurumu soruşturmalarının bütün aşamalarında hukuki hizmet vermekteyiz.

Kanuna Aykırı Uygulama ve Anlaşmalar

Büromuz telekomünikasyon, bankacılık ve finansal hizmetler, sağlık, otomotiv, yiyecek ve içecek ve enerji sektörleri de dahil çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize rakipleri, tedarikçileri, distribütörleri ve müşterileri ile olan distribütörlük, lisans, franchise, acentalık, tedarik, alım, araştırma ve geliştirme ve yeniden yapılandırma sözleşmeleri de dahil tüm ticari anlaşmaları ve uygulamalarında hukuki hizmet vermektedir.

Rekabet Mevzuatına Uygunluk

Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını göz önüne alan ve müvekkillerimizin hukuk departmanlarına ve/veya operasyondaki ekiplerine yönelik rekabet mevzuatına uygunluk konusunda özel programlar hazırlıyoruz. Bu çalışmalarımıza rekabet uygulamaları hakkında kılavuz hazırlanması ve çalışanlara yönelik eğitim verilmesi de dahildir.
Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı hakkında bilgi almak ya da hizmetlerimiz için görüşmek ister misiniz ?
Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı