Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticari Sözleşmeler

Değişik sektörlerde yer alan çok sayıdaki Türk ve yabancı müvekkilimize taraf olacakları sözleşmelerle ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Özellikle alım ve satım, acentelik ve dağıtım, hizmet, lisans, iş geliştirme, pazarlama, üretim, hizmet/mal tedarik sözleşmeleri, bakım ve destek ile online satış sözleşmeleri üzerinde çalışmaktayız. Fizibilite ve stratejik planlama, sözleşme taslakları hazırlama, sözleşmelerin müzakere edilmesi, uygulanması ve feshedilmesi dahil pek çok konuda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Danışmanlık

Genel şirketler hukuku, ticari sözleşmeler, birleşme ve devralma işlemleri, işçi hakları ve yönetici tazminatları, vergi, yasal düzenlemelere uygunluk, gayrimenkul, çevre, özel durum açıklamaları dahil borsa düzenlemeleri ve bu hususlardan doğan uyuşmazlıkların çözümü konuları dahil pek çok alanda çalışmaktayız. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin ve şirket müdürlerinin sorumlulukları hakkında da müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Yeniden Yapılandırma

İflas ve yeniden yapılandırma işlemleri, aciz halindeki şirketlerin kredi temini, borç nakli ve/veya takas işlemleri, hisse satış işlemleri, iflas planlaması ve iflas davaları ve ilgili diğer tüm konularda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Aciz halindeki şirketlere ilişkin yeniden yapılandırma hizmetlerimizi kredi alanlara, kredi veren kuruluşlara, alacaklılara ve üçüncü kişilere yönelik olarak vermekteyiz.

Doğrudan Yabancı Yatırım

Çokuluslu şirketlere Türkiye’deki yatırımlarının her safhasında hukuki destek vermekteyiz. Bunun yanı sıra ilgili sektöre ilişkin genel bilgi, yatırım imkanları ve mevcut sektördeki şirketler hakkında bilgi sağlamaktayız.

Ürün Sorumluluğu

Ürün güvenliği düzenlemelerine uygunluk, ürünlerin piyasadan toplatılması işlemleri ve ayıplı ürünlerden doğan sorumluluk davalarında da müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.
Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı hakkında bilgi almak ya da hizmetlerimiz için görüşmek ister misiniz ?
Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı