Vergi

Vergi Danışmanlığı

Sunduğumuz vergi danışmanlığı hizmetleri (i) Müvekkillerimizin güncel Türk vergi mevzuatı hakkında bilgilendirilmesi, (ii) Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Serbest Bölgelerdeki vergi uygulamaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda ve özellikle çifte vergilendirmeye ilişkin uluslararası vergi anlaşmaları kapsamında müvekkillerimize görüş verilmesi, (iii) Kambiyo Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı, Yabancı Sermaye Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Teşvik Mevzuatı, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatı kapsamında doğabilecek vergi hukuku problemlerinde danışmanlık verilmesi, (iv)Resmi makamlar ile iletişim kurarak görüş talep edilmesi ve (v) Müvekkillerimizce gerçekleştirilecek hukuki işlemlerin vergi risklerinin tespit edilerek bu riskleri minimize edici vergi kolaylıkları hakkında bilgi verilmesi konularını kapsamaktadır.

Vergi Uyuşmazlıkları

Gelir idaresi ile müvekkillerimiz arasında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarının gerek uzlaşma komisyonları gerekse vergi mahkemeleri ve Danıştay nezdinde müvekkillerimizi temsil ediyor ve bunların takibi ve çözüme kavuşturulması konusunda hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı hakkında bilgi almak ya da hizmetlerimiz için görüşmek ister misiniz ?
Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı