İnşaat, Altyapı ve Ulaşım (KÖİ)

İnşaat, Altyapı ve Ulaşım (KÖİ)

Yükleniciler, alt yükleniciler, finans kuruluşları, belediyeler, kamu kurumları ile akdedilecek sözleşmeler projeler kapsamında alınması gereken izin ve ruhsatlar kiralama ve sınırlı ayni hakların tesisi, menkul ve gayrimenkul edinimleri, proje finansmanı; iş hukuku, mevzuata uyum gibi konularda hukuki destek hizmeti vermekteyiz.
Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı hakkında bilgi almak ya da hizmetlerimiz için görüşmek ister misiniz ?
Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı