Tarım

Tarım

Arazi kullanımı ve mülkiyeti, ruhsatlandırma, sözleşmeler, iş hukuku, çevre düzenlemeleri ve vergilendirme gibi yasal konularda çiftçilere ve diğer tarımsal paydaşlara gerekli hukuki desteği veriyoruz. Yeni tarım işletmelerine danışmanlık sağlanarak, finansmana ve yatırıma erişimi kolaylaştırarak ve sektörde yenilik ve teknoloji transferini teşvik ederek tarımsal gelişmeler de desteklenmektedir.
Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı hakkında bilgi almak ya da hizmetlerimiz için görüşmek ister misiniz ?
Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı