Bankacılık ve Finans

Halka Arz

Türkiye’de ve yurtdışında gerçekleşen ilk ve ikincil halka arz işlemlerinde ihraççıları, yüklenicileri ve satıcı hissedarları temsil etmekteyiz. Ofisimiz aynı zamanda halka arzlarda sermaye piyasası mevzuatına ilişkin diğer hususlarda da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Borçlanma Senetlerinin İhracı

Türkiye’de ve yurtdışında gerçekleşen ihraçlarda, ihraççı veya bankaları tahvil ve banka bonosu da dahil çeşitli borçlanma araçlarının ihracı ve söz konusu borçlanma araçlarının yurtiçi ve yurtdışı borsalarına kote edilmesi işlemlerinde temsil etmekteyiz.

Proje Finansmanı

Proje finansmanı işlemleri ve özellikle söz konusu işlemlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi ve gerekli sınırlamalara yer verilmesi gibi konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kredi Sözleşmeleri

Varlık finansmanı da dahil her türlü kredi sözleşmesi ile ilgili olarak gerekli sınırlamalara yer verilmesini de kapsayacak şekilde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Finansal Hizmetler

Başta bankalar olmak üzere çeşitli finans kuruluşlarına Bankacılık Mevzuatı çerçevesinde dış kaynak kullanma faaliyetleri ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Yatırım Fonları

Büromuz yatırım fonlarına, halka arz işlemlerinde, alıcı ya da satıcı olarak yer aldıkları birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca yatırım fonlarına hisse satışı yapan müvekkillerimizi de temsil etmekteyiz.

Bu kapsamda avukatlarımız gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında kurulmuş yatırım fonlarının beklentilerini anlama hususunda geniş bir tecrübeye sahipler.

Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı hakkında bilgi almak ya da hizmetlerimiz için görüşmek ister misiniz ?
Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı