İş Hukuku

Danışmanlık

İş ve çalışma operasyonunun düzenli şekilde yürütülebilmesi, işçi-işveren arasındaki ilişkinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi, iş sözleşmelerinden doğabilecek ihtilaflara ilişkin riskin minimize edilmesini sağlamaya yönelik olarak bireysel ve toplu iş hukukunu ilgilendiren her türlü konuda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda, İş sözleşmeleri, taşeronluk sözleşmeleri, geçici iş ilişkisi ve çalışanların devri başta olmak üzere çeşitli iş hukuku sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanması, Şirketlerin çalışanlarına yönelik olarak hazırladıkları el kitaplarının incelenmesi ve şirket politikalarının mevzuata uygunluğunun tespiti, çalışanlarla yaşanan gündelik hususlara ilişkin görüş ve önerilerin sunulması, gibi çeşitli konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Türk İş Hukuku ve çalışanlar bakımından risk analizi de dahil olmak üzere şirketlerin bölünmesinin ve işyerlerinin naklinin hukuki sonuçları hakkında hukuki görüş veriyor, şirket birleşmelerini ve özelleştirmeleri Türk İş Hukuku bakımından değerlendiriyoruz.

İş Hukuku Uyuşmazlıkları

İş hukuku departmanımız, CEO ve CFO gibi üst düzey yetkililer ile imzalanan sözleşmelere ilişkin ihtilaflar, çalışanların işe iade, işçilik hak ve alacakları, iş kazalarından kaynaklanan tazminat talepleri ve iş sözleşmelerinden kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıklar ile ilgili davalarda müvekkillerimizi başarı ile temsil etmektedir.

Eğitim

İş hukuku departmanımız, çalışan yönetimi ve insan kaynakları konularında ilgili departman ve birimlere eğitim hizmeti vermektedir.
Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı hakkında bilgi almak ya da hizmetlerimiz için görüşmek ister misiniz ?
Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı